Verzuim

Voorkomen is beter dan genezen

Van verzuim naar inzetbaarheid

“Voorkomen is beter dan genezen”. Maar hoe zorgt u ervoor dat u het verzuim zoveel mogelijk beperkt en daardoor kosten voormijdt? Met een goed personeelsbeleid kunt u al veel voorkomen en daar hoort een helder arbo- en verzuimbeleid bij. 

Verzuim is nooit helemaal te voorkomen. Heldere afspraken, op basis van een volwassen arbeidsrelatie waarbij medewerker en werkgever met elkaar in gesprek zijn als volwaardige gesprekspartners over verzuim, helpen hierbij. 

A&O Basics kan u hierbij ondersteunen door: 

Analyseren van verzuimcijfers (waar zitten knelpunten?)
Onderzoek naar verzuimcultuur
Realistische streefcijfers formuleren 
Een heldere visie op verzuim te formuleren 

A&O Basics helpt u uw verzuim te reduceren door gezamenlijk oplossingen te zoeken en beleid te formuleren en implementeren.