Risico Inventarisatie

Voor een gezonde organisatie

Rendement op de RI&E

Als werkgever zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Een hulpmiddel hierbij is de (wettelijk verplichte) Risico Inventarisatie & Evaluatie. Naast het in kaart brengen van de risico's, kunt u de aandacht verleggen naar rendement op arbeid. Met A&O Basics haalt u meer rendement uit uw RI&E en kunt u beter sturen op een gezonde bedrijfsvoering.

Uw RI&E levert u daadwerkelijk op: van inzicht in de kleinere knelpunten die snel en relatief makkelijk verholpen kunnen worden tot adviestrajecten voor zaken op bijvoorbeeld het gebied van communicatie; samenwerken; teambuilding; fysieke belasting e.d..

A&O Basics biedt u ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E met een helder Plan van Aanpak en met keuzes waar u en uw medewerkers daadwerkelijk iets aan hebben. A&O Basics kan u ook helpen bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak en implementeren van beleid.

Voor u een goed uitvoerbare RI&E, met een helder en concreet plan van aanpak, zonder lange trajecten en veel papierwerk. A&O Basics zorgt met maatwerk voor rendement op uw RI&E.