Anneke Vixseboxse, gecertificeerd Arbeids- en Organisatiedeskundige

Anneke Vixseboxse

Anneke Vixseboxse

Mensen, arbeid en organisaties en hun onderlinge verhoudingen is wat mij beweegt. Met als insteek arbo omdat deze zoveel mogelijkheden biedt. “Klein beginnen” is hierbij mijn motto, waarbij een adviestraject beperkt kan blijven of zich kan ontwikkelen tot een groter geheel.

Al vanaf mijn eerste werkervaring - als 15-jarige stofzuigend in een bejaardentehuis - heb ik me verwonderd over werken en wat dit betekent voor mensen. Waarom doen we wat we doen en zoals we het doen? Wat maakt dat we ons goed voelen in ons werk, of juist niet? Wat zijn de mogelijkheden om daar iets aan te doen en zijn we ons daarvan bewust? In al mijn verschillende werkzaamheden (zorg, agrarische sector, techniek, horeca) en ook tijdens mijn studie antropologie is dit altijd mijn “rode draad” geweest.  

Als P&O-er kreeg ik veel met dit soort vragen te maken. Na ruim tien jaar gewerkt te hebben in de volle breedte van het P&O vak, rezen er voor mij weer nieuwe vragen. Met name rondom de manier waarop organisaties functioneren: wie spelen daar een rol in? Wie bepalen wat er gebeurt en hoe dat gebeurt? Mogen medewerkers meepraten over hoe ze het werk willen organiseren? Hoe krijgen we het voor elkaar dat we de juiste kwaliteit leveren? Hoe kunnen we het slimmer, productiever en met meer plezier organiseren? 

Op deze hoe-vragen wil ik als A&O deskundige samen met u als werkgever zoeken naar oplossingen voor uw vraagstukken. Hiervoor is onderzoek nodig. Door op alle niveaus mee te kijken, mee te doen, te luisteren en de juiste vragen te stellen, wordt het daadwerkelijke probleem helder en kunnen we kijken naar maatwerkoplossingen. In het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen beweeg ik me graag op de werkvloer omdat het mijn overtuiging is dat als veranderingen van onderaf gedragen worden, ze tot de gewenste resultaten leiden en daadwerkelijke veranderingen tot gevolg hebben.