Arbeids- en organisatieadvies

Gaan we in gesprek met elkaar?

Kwaliteit van arbeid

Hoe gaan mensen binnen de organisatie met elkaar om, wat betekent dat voor de individuele medewerker en wat zijn de mogelijkheden om organisatie en medewerker zodanig op elkaar af te stemmen dat beiden erbij floreren en wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen?

In het streven naar kwaliteit van arbeid richt A&O Basics de aandacht op arbeidsomstandigheden (arbo). U als werkgever en uw medewerkers hebben daar verschillende rollen en verantwoordelijkheden in. Als werkgever zorgt u voor het juiste beleid, de juiste arbeidsmiddelen, voldoende overlegmomenten, etc.. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers handelen naar wat u met uw arbobeleid beoogt?

Hierin staan vragen centraal als: Hoe gaan we hierin met elkaar om? Gaan we in gesprek met elkaar? Hoe ziet de organisatiecultuur eruit? Hoe is het werk ingericht? Hoe communiceren we? Hoe creëren we draagvlak? Welke afspraken maken we met elkaar en hoe zorgen we dat iedereen zich daaraan houdt?

A&O Basics helpt u door te onderzoeken. Door goede afstemming op de verschillende niveaus binnen uw organisatie kunnen problemen verheldert worden. Oplossingen zijn dan niet ver weg.